Doa-doa poro Wali untuk Keselamatan Nusantara

Diposting pada

Doa-doa poro Wali untuk keselamatan Nusantara dalam naskah Nabi Aparas (Nabi Bercukur) dari Naskah tua berbahasa Makassar koleksi Perpus Berlin.. Iya-iyannamo tau [Barangsiapa], tangpa-tappaki [mencela, tidak percaya] sura’ kettere’ku [Cerita Nabi Bercukur-ku ini], balingku iyangtu [dia adalah musuhku],

bongka setangngi [ia seperti setan terkutuk], naiya-iyannamo tau angngai [suka, tertarik] bicarana sura’ kattere’ku, kuagangngi abbela ri ahere nri allo kiyamaka [aku akan membelanya di akhirat nanti],  iya-iyannamo niya’ ri pammai’ nang tama tappaka [membwa dan mengajak orang percaya] ri kanana, Nabitta, manna mai siyagang kapereka [meski bersama orang kafir], ri allona isinengnga [di hari Senin], nikattere’ surona, Allah Ta’ala, tunipasukku’ [akan disempurnakan], pangngamaseyanna [rahmat] , siyagang papakala’biring [barakah], ri sikamma Karaenga [oleh Allah SWT dianugerahkan padanya], salama’ [keselamatan].

Iyaminne dowangnga [inilah doa], mabaji’ nibaca-baca [bagus dibaca], ta enna ta natuju [ditujukna, dimaksudkan], pa’bong[ka] setang tongngi [untuk mengusir setan], panyongkangtongi [untuk menolak, mencegah], risikamma balaya [berbagai macam bala dan mudarat], ponna niya’ susa [kalau mengalami kesusahan] ta kibaca-bacai [bacalah teks ini], iyamianne dowanganna, iya hayo ya kaiyyo [Ya Hayyu Ya Qayyum] pinae’ mu mate [Yang Membangkitkan yang sudah meninggal] wa bakai hi yo [al-Baqi ya Hayyu?]

Iyamianne dowangana mabaji nibaca-baca ponna, niya kikasambungang, ri pammaita [ada harapan, hajat, maksud agar terpenuhi], kisarroa kibaca [mantapkan diri ngaji naskah ini], sollanna kinatipanipassalama’ [agar diselamatkan], lanri [oleh] Allah Ta’ala, risikamma anu makodiya [dari segala keburukan dan halangan].
Yuk ngaji naskah hebat dari Makassar ini untuk Nusantara..
barakah…

 

Sumber: Ahmad Baso